Genel Şartlar ve Kullanım Koşulları

MRN Teknik Mühendislik Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.  (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) bu web sayfası içerisinde bulunan bilgilerin doğruluklarını sağlamak için gerekli çabayı göstermekte; ancak web sayfası içerisindeki donenin doğruluk veya bütünlüğü hakkında herhangi bir garanti vermemektedir. Şirket, web sayfası içerisinde bulunan donenin veya açıklanan hizmetler üzerinde bildirim yapılmaksızın herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Web sayfası kapsamında bulunan done herhangi bir koşul, garanti veya benzer herhangi bir başka koşul olmaksızın “oldukları gibi” gösterilmektedir. Şirket, bu doğrultuda ve kanunların izin verdiği ölçüde tatminkâr kalite yasaları tarafından ima edilen koşullar, yasal tebligat için bu web sayfası ile ilgili olarak herhangi bir etkiye sahip olabilecek amaca uygunluk ve makul ihtimam ve becerilerin kullanımları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü beyan, garanti, koşul ve diğer şartları reddetmektedir.

Bu web sayfası içerisinde bulunan bilgiler hisseler veya herhangi bir ürün veya hizmet hakkında herhangi bir yatırım için veya bu sayılanların ticareti için veya Şirket veya başka herhangi bir firma ile sözleşme yapmak için davet niteliğinde değildir. Burada temin edilen bilgiler, herhangi bir yatırım kararı ile ilgili olarak kullanılmamalıdır.

Şirketin veya web sayfası içerisinde atıfta bulunulan başka herhangi bir şirketin önceki performansları, ilerideki performansları için bir kılavuz olarak ele alınmamalıdır. Hisse bedelleri ve bunlardan sağlanan gelirler artabileceği gibi düşebilir ve de yatırımcılar başlangıçta yatırdıkları miktarları tazmin edemeyebilirler.

Herhangi bir üçüncü tarafa ait bir mülkiyet bildirimi ile aksinin ifade edildiği yerler hariç, Şirket web sayfası kapsamında yayınlanan içerikler üzerindeki telif haklarına sahiptir. Ayrıca resimler, ticari markalar ve diğer markalar başka fikri mülkiyet hakları yasaları ile korunmakta olup bunlar ilgili sahiplerinin yazılı onayları olmaksızın herhangi bir şekilde çoğaltılamazlar veya sahiplenilemezler. Herhangi bir sayfada yayınlanan bir bildirim vasıtasıyla özel olarak yasaklanmadığı sürece, ilgili mülkiyet bildirimlerinin ve/veya feragatnamelerin birer kopyasının ilgili kısma iliştirilmesi şartıyla kişisel kullanımınız için makul derecede gerekli göreceğiniz web sayfasının herhangi bir kısmını yazdırma hakkına sahipsiniz. Başka herhangi bir şekilde kullanılmaları yasaklanmıştır.

Bu web sayfası kapsamında bulunan üçüncü taraf web sayfalarına yönelik bağlantılar sadece sizlere kolaylık sağlamak amacıyla sunulmaktadır. Bu bağlantıları kullanmanız halinde bu web sayfası ile bağlantınız kesilmektedir. Şirket, üçüncü taraflara ait bu web sayfaların tamamını incelememiş olup bu web sayfalarını veya bunların içeriklerini ya da mevcudiyetlerini kontrol etmemekte veya bunlarla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Dolayısıyla Şirket, bu sayfalarla veya bu sayfalarda bulunan herhangi bir materyal ile veya bunların kullanımlarından kaynaklanacak herhangi bir sonuç ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmemekte veya bunlarla ilgili herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Bu web sayfasında bağlantısı bulunan herhangi bir üçüncü taraf web sayfasına erişim sağlama kararı almanız durumunda bunu sorumluluğun tamamen size ait olduğunu bilerek gerçekleştirmelisiniz.

Şirket, herhangi bir üçüncü taraf (sayfanın oluşturulma, üretilme, sürdürülme veya sunulma faaliyetlerine dâhil olsun veya olmasın) veya Şirketin grup şirketlerinden herhangi birisi veya memurları, yöneticileri, çalışanları, hissedarları veya bunların herhangi birisinin temsilcileri (sözleşme veya aksi de dâhil herhangi bir şekilde herhangi bir iş kesintisinden kaynaklanan veya buna bir şekilde bağlantılı olarak meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyan veya haksız olsun olmasın (ihmal de dâhil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla) her türlü doğrudan veya dolaylı, cezai veya bunların sonucu olabilecek zarar ve hasarlar veya herhangi bir gelir, kar, itibar, veri, sözleşme, para kullanımı kaybı da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) web sayfası ile veya kullanımı ile bağlantılı olarak, kullanım yetersizliği ile veya web sayfasının veya bu web sayfası içerisinde bağlantısı bulunan herhangi bir sayfanın veya bu sayfalarda bulunan materyallerin kullanımından kaynaklanan ve bu web sayfasına erişiminizden, kullanımınızdan veya gezinmenizden veya bu web sayfasından veya bu web sayfası içerisinde bağlantısı bulunan herhangi bir web sayfasından herhangi bir materyal indirmenizden dolayı bilgisayar donanımlarınızı, yazılımlarınızı, verilerinizi veya diğer mülkiyetlerinizi etkileyebilecek virüsler nedeniyle meydana gelebilecek zarar veya hasarlar da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın zararına meydana gelebilecek herhangi bir miktarda veya türde her türlü ziyana veya kayba karşı herhangi bir sorumluluğu veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Çerez Politikası

Biz, MRN Teknik Mühendislik, olarak güvenliğinize önem veriyor ve bu Çerez Politikası ile siz sevgili ziyaretçilerimizi, web sitemizde hangi çerezleri, hangi amaçla kullandığımız ve çerez ayarlarınızı nasıl değiştireceğiniz konularında kısaca bilgilendirmeyi hedefliyoruz.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, çerezler vasıtasıyla, ne tür kişisel verilerinizin hangi amaçla toplandığı ve nasıl işlendiği konularında, kısaca bilgi sahibi olmak için lütfen bu Çerez Politikasını okuyunuz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamıza göz atabilir ya da bizlerle çekinmeden iletişime geçebilirsiniz.

Çerez Nedir?

Çerezler, kullanıcıların web sitelerini daha verimli bir şekilde kullanabilmeleri adına, cihazlarına kaydedilen küçük dosyacıklardır. Çerezler vasıtasıyla kullanıcıların bilgilerinin işleniyor olması sebebiyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kullanıcıların bilgilendirilmeleri ve onaylarının alınması gerekmektedir.

Bizler de siz sevgili ziyaretçilerimizin, web sitemizden en verimli şekilde yararlanabilmelerini ve siz sevgili ziyaretçilerimizin kullanıcı deneyimlerinin geliştirilebilmesini sağlamak adına, çeşitli çerezler kullanmaktayız.

1. Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler, web sitesine ilişkin temel işlevleri etkinleştirerek web sitesinin kullanılabilir hale gelmesini sağlayan çerezlerdir. Web sitesi bu çerezler olmadan düzgün çalışmaz.

2. Performans Çerezleri

Performans çerezleri, ziyaretçilerin web sitesine ilişkin kullanım bilgilerini ve tercihlerini anonim olarak toplayan ve bu sayede web sitesinin performansının geliştirilmesine olanak sağlayan çerezlerdir.

3. Fonksiyonel Çerezler

Fonksiyonel çerezler, kullanıcıların web sitesine ilişkin geçmiş kullanımlarından yola çıkılarak gelecekteki ziyaretlerinde tanınmalarını ve hatırlanmalarını sağlayan ve bu sayede web sitelerinin kullanıcılara dil, bölge vb. gibi kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmasına olanak tanıyan çerezlerdir.

4. Reklam Çerezleri

Reklam çerezleri, üçüncü taraflara ait çerezlerdir ve web sitelerinde ziyaretçilerin davranışlarını izlemek için kullanılırlar. Bu çerezlerin amaçları, ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik ilgilerini çekecek reklamların gösterilmesine yardımcı olmaktır ve sorumluluğu çerez sahibi üçüncü taraflara aittir.

Çerezler İle İşlenen Kişisel Veriler Nelerdir?

Kimlik (isim, soy isim, doğum tarihi vb.) ve iletişim (adres, e-posta adresi, telefon, IP, konum vb.) bilgileriniz tarafımızca, çerezler (cookies) vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Çerezler Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

Web sitemizde, şüpheli eylemlerin tespiti yoluyla güvenliğin sağlanması, kullanıcıların tercihleri doğrultusunda işlevsellik ve performansın artırılması, ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve kişiselleştirilmesi ile bu hizmetlere ulaşımın kolaylaştırılması, sözleşmesel ve hukuki sorumlulukların yerine getirilmesi amaçlı çerezler kullanmaktadır. Ayrıca kullanıcıların daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcılar ile buluşturulabilmesi amacıyla reklam çerezleri ve üçüncü taraflarla bilgi paylaşımı da söz konusudur.

Çerezler Nasıl Yönetilmektedir?

Tüm bu açıklamalardan sonra, hangi çerezlerin kullanılacağı konusu, tamamen kullanıcılarımızın özgür iradelerine bırakılmıştır. Çerez tercihlerinizi, tarayıcınızın ayarlarından silerek ya da engelleyerek, web sitemize adım attığınız anda yönetebilir ya da gelecekte, istediğiniz zaman bu ayarları değiştirebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikamıza göz atabilir ya da bizlerle info@mrnteknik.com e-mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.